گلچین سخنان آناتول فرانس

گلچین سخنان آناتول فرانس


آناتول فرانس, جملات آموزنده, جملات خواندنی بزرگان

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات آناتول فرانس

 

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

 

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات آناتول فرانس

 

تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات آناتول فرانس

 

خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

 

دانشمند کسی است که فرق میان "من می دانم" و "من می پندارم" را می داند.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات آناتول فرانس

 

نقص مهم امپراتوریهای بزرگ دنیا این بود که قوانین را مغزهای قوی برای مردان قوی می نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمی گرفتند.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات کوتاه آناتول فرانس

 

زیبایی چنان پرشکوه و مقدس است که هرجا به وجود آید هر قدر در طول قرون و اعصار دستهایی ملل وحشی به انهدام آن بکوشند باز آثار آن پابرجا می‌ماند.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات زیبا از آناتول فرانس

 

در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات قصار از آناتول فرانس

 

تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان زیبا آناتول فرانس

 

در زیر آسمان کبود همه چیز ممکن است حتی غلبه راستی بر دروغ.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

 

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

 

در نظام دیکتاتوری، دارایی یکی از امور برازنده است. در نظام دموکراسی، دارایی تنها امر برازنده است.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

 

مذهب خدمت بزرگی به عشق نمود زمانی که آن را گناه نامید.

منبع:jomalatziba.blogfa.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه