حقوق اضافه دیگه بسه!. کاریکاتور/ خیالات چپاولگرانه!. منابع نفت و گاز لبنان؛ بهانه جدید اسرائیل برای جنگ افروزی جدید. اینم جدیدترین رکورد خانم‌های ایرانی!. زمین خواری. میانگین عمر ناوگان هوایی در ایران 23. 2سال کمترین و 27بیشترین. خارج از ایران: 6. 2کمترین و 17سال بیشترین. زنان شیشه‌ای زیاد شده‌اند!. جعبه سیاه رسید اما. ببینید: رمال هندی و رویای احمدی‌نژاد!. اینم فرار مغزهای داعش!. یکه تازی اجناس بنجل در بازار شب عید. ترامپ: ایران احترام مارا نگه نمی‌دارد. کاریکاتور/ تبدیل‌محل‌زندگی مسلمانان‌ ...

کاریکاتورهای مفهومی و جالب (60)کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

حقوق اضافه دیگه بسه!

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

کاریکاتور/ خیالات چپاولگرانه!

منابع نفت و گاز لبنان؛ بهانه جدید اسرائیل برای جنگ افروزی جدید

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

اینم جدیدترین رکورد خانم‌های ایرانی!

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

زمین خواری

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

میانگین عمر ناوگان هوایی در ایران 23.2سال کمترین و 27بیشترین

خارج از ایران: 6.2کمترین و 17سال بیشترین

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

زنان شیشه‌ای زیاد شده‌اند!

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

جعبه سیاه رسید اما...

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

ببینید: رمال هندی و رویای احمدی‌نژاد!

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

اینم فرار مغزهای داعش!

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

یکه تازی اجناس بنجل در بازار شب عید

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

ترامپ: ایران احترام مارا نگه نمی‌دارد

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

کاریکاتور/ تبدیل‌محل‌زندگی مسلمانان‌میانمار به تلی‌از‌ خاک

 

کاریکاتور اعتیاد, کاریکاتورهای مفهومی و جالب

خوش خدمتی «ترامپ» به صهیونیست‌ها

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه