کاریکاتور سقوط به دریای بی‌کران!!!. کاریکاتور محصولات باغ برجام!. کاریکاتور دلیل حس نکردن تورم تک رقمی!!!. کاریکاتور تولید ملی نیازمند یاری!!!. کاریکاتور مشغولیت تلگرام، داروی معضل بیکاری!. کاریکاتور اختلاس بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان!. کاریکاتور پول مردم در جیب دولت!. کاریکاتور یارانه‌ها به دست چهار هزار نیازمند روستایی نرسید. کاریکاتور خط پایان ازدواج! آمار قابل تامل از سن ازدواج جوانان. کاریکاتور این هم نوزاد تبلت باز!. رکورد جدید ما ایرانی‌ها!. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

کاریکاتورهای مفهومی و جالب (22)کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور سقوط به دریای بی‌کران!!! 

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور محصولات باغ برجام!

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور دلیل حس نکردن تورم تک رقمی!!! 

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور تولید ملی نیازمند یاری!!! 

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور مشغولیت تلگرام، داروی معضل بیکاری!

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور اختلاس بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان!

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور پول مردم در جیب دولت!

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور یارانه‌ها به دست چهار هزار نیازمند روستایی نرسید

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور خط پایان ازدواج! آمار قابل تامل از سن ازدواج جوانان

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

کاریکاتور این هم نوزاد تبلت باز! 

  

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور ازدواج

رکورد جدید ما ایرانی‌ها!

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه