کاریکاتور رقیب هراسی در مناظره!. کاریکاتور بالاخره ۵ میلیون یا ۶ میلیون شغل؟. کاریکاتور معدن رأی گلستان!. کاریکاتور وعده وعیدهای انتخاباتی !!!. کاریکاتور کارانه ۹۶درصدی‌ها با فشار ۴درصدی‌ها فیلترشد!. کاریکاتور کمپین جدید علیه روحانی راه افتاد!. کاریکاتور اینم اشتغال زایی میلیونی به سبک شهردار!. کاریکاتور روی وعده‌هات حساب کردم!!. کاریکاتور اینم تیک‌آف هواپیمای ۹۶ درصدی‌ها!. کاریکاتور صندوق‌های بودار انتخاباتی!. کاریکاتور حمایت دو مرحوم دیگر از شهردار تهران. کاریکاتور آزادی از دست شما خجالت م ...

کاریکاتور/حاشیه های انتخاباتی!مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور رقیب هراسی در مناظره!

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور بالاخره ۵ میلیون یا ۶ میلیون شغل؟

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور معدن رأی گلستان!

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور وعده وعیدهای انتخاباتی !!!

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور کارانه ۹۶درصدی‌ها با فشار ۴درصدی‌ها فیلترشد!

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور کمپین جدید علیه روحانی راه افتاد!

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور اینم اشتغال زایی میلیونی به سبک شهردار! 

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور روی وعده‌هات حساب کردم!!

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور اینم تیک‌آف هواپیمای ۹۶ درصدی‌ها!

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور صندوق‌های بودار انتخاباتی!

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور حمایت دو مرحوم دیگر از شهردار تهران

 

مناظره انتخابات , کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور آزادی از دست شما خجالت میکشه!

 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه