طنز؛یه زن نداریم که

fun76_www.jahaniha.com_

۱٫یه زن نداریم که هر روز پامیشه میز صبحانه اماده باشه
۲٫یه زن نداریم لباسامون رو اتو بزنه


۳.یه زن نداریم غصه ی چک فردامون رو بخوره
۴٫ یه زن نداریم واسه وام خونه طلاهاش رو بفروشه
۵.یه زن نداریم وقتی میریم خونه ی مامانش برامون سفره بندازه بیا و ببین
۶٫یه زن نداریم وقتی میاد خونه ی مامانینا همش سر پا باشه
۷.یه زن نداریم واسمون هفت رنگ ارایش کنه
۸٫یه زن نداریم تا ما نیایم شام نمی خوره
۹.یه زن نداریم وقتی مریضیم پاشویمون کنه تا صبح هم بالا سرمون دعا کنه
۱۰یه زن نداریم تا چهلش نشده بریم یه زنه دیگه بگیریم
۱۱.یه زن نداریم درد زایمان بکشه بد ما بگیم دختره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۲٫یه زن نداریم ندونیم چه طور بچه بزرگ شد و بی خوابی بکشه
۱۳.یه زن نداریم غر بزنیم این چیه ناهار درست کردی؟
۱۴یه زن نداریم هم بیرون کار کنه هم تو خونه اخرشم بگیم اقساط این ماه و تو بده
۱۵.یه زن نداریم با ما تیتیشی حرف بزنه نکنه تومونمون دوتا بشه
۱۶٫یه زن نداریم تکه کلامش باشه خدا ساییه تورو از سرم کم نکنه
۱۶٫یه زن نداریم خونرو بکنه دسته گل
۱۷٫یه زن نداریم ارث باباش بهمون برسه
۱۸٫یه زن نداریم تا از سر کار میاییم کتمونو از رو شونهامون برداره
۱۹٫ یه زن نداریم تو تابستو شربت زعفران و هندوونه دستش باشه تو زمستون اناره دون کرده و چایی داغش
۲۰٫ یه زن نداریم وقتی بچه شلوغی می کنه بهش بگیم این چیه تربیت کردی !

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه