ضرب المثلهای ایرانی ،ضرب المثل با حرف (ص). صابونش به جامه ما خورده !. صبر کوتاه خدا سی ساله !. صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر !. صداش صبح در میاد !. صد تا گنجشک با زاق و زوقش نیم منه !. صد تا چاقو بسازه، یکیش دسته نداره !. صد سال گدائی میکنه هنوز شب جمعه را نمیدونه !. صد تومن میدم که بچه ام یکشب بیرون نخوابه وقتی خوابید ، چه یکشب چه هزار شب !. صد رحمت به کفن دزد اولی !. صد سر را کلاه است و صد کور را عصا !. صد من پرقو یکمشت نیست !. صد موش را یک گربه کافیه !. صد من گوشت شکار به یک چس تازی نمیارزه ! ...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ص)ضرب المثل جدید, ضرب المثل با حرف ص

ضرب المثلهای ایرانی ،ضرب المثل با حرف (ص)

 

صابونش به جامه ما خورده !
صبر كوتاه خدا سی ساله !

صد پتك زرگر، یك پتك آهنگر !

صداش صبح در میاد !
صد تا گنجشك با زاق و زوقش نیم منه !
صد تا چاقو بسازه، یكیش دسته نداره !

صد سال گدائی میكنه هنوز شب جمعه را نمیدونه !
صد تومن میدم كه بچه ام یكشب بیرون نخوابه وقتی خوابید ، چه یكشب چه هزار شب !
صد رحمت به كفن دزد اولی !
صد سر را كلاه است و صد كور را عصا !
صد من پرقو یكمشت نیست !
صد موش را یك گربه كافیه !

صد من گوشت شكار به یك چس تازی نمیارزه !
صفراش به یك لیمو می شكنه !

صد من یه غاز
صنار میگیرم سگ اخته میكنم، یه عباسی میدم غسل میكنم !
صنار جیگرك سفره قلمگار نمی خواد !

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه