سخنان زیبا و آموزنده میكل آنژ

سخنان زیبا و آموزنده میکل آنژ


میکل آنژ,میکل انژ

سخنان میکل انژ

 

 

عشق، سبب رسیدن به خداست. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

تا زمانی که ننگ و جنایت دوام دارد، هیچ ندیدن و نشنیدن برای من پایان خوشبختی‌ است.میکل آنژ
 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

کار هنری راستین، سایه‌ای از کمال ملکوت است. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

مهم‌ترین شرط ازدواج با یک دختر، پاکی نفس و شرافت ذاتی او است. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

زیبایی، در روان و هوش آدمی تأثیر می‌گذارد و احساس لذت و همت به وجود می‌آورد.میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

زیبایی، هدیه ای از بهشت است. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

ارزش ندارد که آدمی برای مبارزه کردن با کوته‌فکران، خود را آزرده سازد؛ زیرا پیروزی بر آنها هیچ ارزشی ندارد.  میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

هر کنشی، هرچند هم دشوار، با خونسردی و آرامش، آسانتر به نظر می‌رسد.میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

آن که به هوش سرشار خویش ارزش نمی‌نهد و در بند آن است که با گرایش‌های کوته‌فکران  سازگاری داشته باشد، نزد من رتبه و جایگاهی ندارد.  میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•س��نان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

آسانترین راه رسیدن به آینده، نیندیشیدن به آن است. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

انسان، با مغز نقاشی می‌کند نه با دست. هر که اندیشه‌هایش گرفتار مسایل دیگر باشد، کارش رسوایی به بار می‌آورد.میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

دیدگاه هر نویسنده را از کتاب او و دیدگاه هر هنرمند را از هنرش می‌توان دریافت.میکل آنژ
 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

چیزهای کوچک، کمال ایجاد می کند و کمال هم چیز کوچکی نیست.میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان کنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنریم متعجب نمی شدند.میکل آنژ
 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

هرچه دانش بیشتر و تجربه زیادتر شود، نیاز به پند گرفتن کمتر می‌شود. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•


 بزرگترین خطری که ما را تهدید می کند پایین بودن و در دسترس بودن اهدافمان است.  میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید.میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

همه افراد بشر استعداد نقاشی دارند، اما همه حوصله ندارند.میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

خدایا! به من آن ده که همیشه شوقی بیش از حد توان خود برای کار کردن داشته باشم. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

چه غصه هایی برای رویدادهای بدی که هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم.میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

عشق، آدمی را به کمال می رساند. میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم که بیش از توان من است.میکل آنژ
 

•.•.•.•.•.•سخنان میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ در پیش گیرید.میکل آنژ

 

•.•.•.•.•.•سخنان زیبا میکل آنژ•.•.•.•.•.•

 

صلح ناحق بهتر از جنگ بر حق است. میکل آنژ

منبع:jomalatziba.blogfa.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه