با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست. هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر. گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی. نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر. روز جهانی کار و کارگر گرامی باد. پوسترهای روز کارگر. کارت پستال روز کارگر. عکس های روز کارگر. تبریک روز کارگر. گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته.

تصاویر روز کارگربا چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست

هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر

گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی

نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

 

جدیدترین تصاویر روز کارگر,کارت پستال روز کارگر
تصاویر روز کارگر,روز کارگر

پوسترهای روز کارگر

 

جدیدترین عکس های روز کارگر,تصویرهای روز کارگر
روز کار و کارگر,پوسترهای روز کارگر

کارت پستال روز کارگر

 

کارت پستال روز کارگر,جدیدترین پوسترهای روز کارگر
روز کارگر,جدیدترین تصاویر روز کارگر

عکس های روز کارگر

 

پوستر روز کارگر,جدیدترین عکس های روز کارگ

تبریک روز کارگر

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه