تصاویر جذاب و دیدنی روز -دوشنبه 17خرداد 95. پرش با طناب از ارتفاع در کورنیش. شکوفه های گیلاس – ژاپن. نماز تراویح مسلمانان اندونزی در نخستین شب آغاز ماه رمضان – آچه. کشف و توقیف دو پوست ببر از معبدی در تایلند. بدون شرح. بازی چوگان در جشنواره سنتی مارگالا در اسلام آباد پاکستان. سیل در پاریس. پرش طول در الکساندر ورزشگاه در بیرمنگام، انگلستان،. منطقه خلده در جنوب بیروت. نمایش هوایی در رم در سالگرد تاسیس جمهوری ایتالیا. گردآوری: بخش سرگرمیبیتوته.

 تصاویر جذاب و دیدنی روز -دوشنبه 17خرداد 95عکسهای جالب,عکسهای جذاب,پرش با طناب
پرش با طناب از ارتفاع در کورنیش
تصاویر دیدنی,تصاویر جالب,گیلاس
شکوفه های گیلاس – ژاپن
عکسهای جالب,تصاویر جالب,نماز
نماز تراویح مسلمانان اندونزی در نخستین شب آغاز ماه رمضان – آچه
عکسهای جذاب,تصاویر دیدنی,پوست ببر
کشف و توقیف دو پوست ببر از معبدی در تایلند
عکسهای جالب,تصاویر دیدنی
بدون شرح
عکسهای جالب,عکسهای جذاب,بازی چوگان
بازی چوگان در جشنواره سنتی مارگالا در اسلام آباد پاکستان
تصاویر دیدنی,تصاویر جالب,پاریس
سیل در پاریس
عکسهای جالب,تصاویر جالب
پرش طول در الکساندر ورزشگاه در بیرمنگام، انگلستان،
عکسهای جالب,تصاویر دیدنی,بیروت
منطقه خلده در جنوب بیروت
عکسهای جالب,تصاویر دیدنی,
نمایش هوایی در رم در سالگرد تاسیس جمهوری ایتالیا

گردآوری: بخش سرگرمیبیتوته

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه